Egemenliği İstemenin Yeni Bir Tarzı: Arzuların Kapitalizm Tarafından Kışkırtılma

Mustafa SOLMAZ
2018 Turkish Studies  
ÖZET Arzu ve kapitalizm arasındaki ilişki, arzunun kapitalizm tarafından nasıl kışkırtıldığı araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Konuyla ilişkili olarak önde gelen ekonomisyenlerin metinlerine, kapitalizm tarihçilerinin görüşlerine ve çeşitli reklam örneklerine yer verilmiştir. Böylelikle hem kapitalizmin teorisyenliğini yapmış isimlerin ekonomi teorilerinde hem de kapitalizmin olgusal gelişiminin önemli bir evresini temsil eden kitle iletişim araçlarındaki reklamlarda arzu konusu analiz
more » ... konusu analiz edilmiştir. Metot açısından doküman incelemesi yöntemine müracaat edilmiştir ve bu yöntem, gözlemin ya da görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda bireyin tek başına araştırmayı yürütebileceği bir tekniktir ve bunun için de daha önceden yapılan çalışmalara müracaat edilmesi gereklidir. Önceden yapılan çalışmalar ve onların verileri ise çeşitli raporlarda, dergilerde, kitaplarda yer alır. Onlardan alacağımız bilgiler ise doküman incelemesi yönteminin en temel iki türü olan içerik analizi ve eleştirel söylem analizi yoluyla elde edilir. İçerik analiziyle her türlü sözel ya da yazılı verinin araştırmayı anlaşılır kılacak şekilde sınıflandırılması, özetlenmesi gerçekleştirilir. Eleştirel söylem analiziyle ise verilen bilgiler oldukları gibi kabul edilmezler, sorgulanırlar ve onların arkasında yatan, daha derin anlam ilişkileri tespit etmeye çalışılır. Bahsedilen araştırma yöntemlerine göre yapılan bu analizde kapitalizmin etkileyici görüntüler, ayartıcı sesler ve çifte anlama gelebilecek imalı yazılar vasıtasıyla kitlelerin arzularını kışkırttığı anlaşılmıştır. Tüm bunları yaparken kapitalizmin bireylerin bilinçdışına ulaşmaya çalıştığı, bunun için de bireylerin cinsel dürtülerinden yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.7827/turkishstudies.13529 fatcat:b3fxfnba5jafbe53vp6fjm4hee