SYNTHESIS OF A DIGITAL FILTER OF SYMMETRIC COMPONENTS BASED ON A GENETIC ALGORITHM

R.V. Petrosian, K.R. Kolos
2021 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Державний університет «Житомирська політехніка» СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА СИМЕТРИЧНИХ СКЛАДНИКІВ НА БАЗІ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Трифазна система передачі електроенергії набула великого поширення. Однак система добре функціонує лише тоді, коли вона симетрична. Однією з головних причин порушення симетричності є застосування таких навантажень, симетричне виконання і режими роботи яких неможливе або недоцільне за конструктивним, технологічним або економічним міркуванням. Тому важливе значення має
more » ... роль якості електроенергії. Існує досить велика кількість показників якості електроенергії, але в цій статті розглядаються такі показники, як: коефіцієнт несиметрії напруги за зворотною послідовністю; коефіцієнт несиметрії напруги за нульовою послідовністю. Впровадження сучасної елементної бази вносить корективи до всіх сфер науки і техніки (в тому числі й до енергетики). В основу методу симетричних складників покладено цифровий фільтр. Як фільтруючий пристрій запропоновано використати КІХ-фільтр з лінійною фазою (І та ІІ типу). Це дозволило досить точно апроксимувати три вектори повороту. Для оптимізації коефіцієнтів фільтру використано генетичний алгоритм. Генетичний алгоритмевристичний алгоритм, що є різновидом еволюційних алгоритмів, за допомогою яких вирішуються оптимізаційні задачі з використанням методів природної еволюції, аналогічних природному відбору у природі. Цей алгоритм дозволяє виконувати багатокритеріальну оптимізацію, яка використана під час синтезу фільтрів (необхідно було мінімізувати як амплітудно-частотну характеристику, так і фазо-частотну). Як фітнес-функцію використано чебишевську норму. Моделювання було проведено з використанням мови програмування Python. Результати показали, що отримано досить непогані показники. Перспективи подальших досліджень полягають у тестуванні запропонованого методу на більш широкому спектрі задач, пошуку інших методів оптимізації, дослідженні ефектів кінцевої розрядності, аналізі структури цифрового фільтру симетричних складників.
doi:10.32838/2663-5941/2021.4/21 fatcat:wyfwsa2fabcu3mmnanki6djfre