Rectification and tunneling effects enabled by Al2O3 atomic layer deposited on back contact of CdTe solar cells

Jun Liang, Qinxian Lin, Hao Li, Yantao Su, Xiaoyang Yang, Zhongzhen Wu, Jiaxin Zheng, Xinwei Wang, Yuan Lin, Feng Pan
2015 Applied Physics Letters  
Articles you may be interested in Molybdenum oxide and molybdenum oxide-nitride back contacts for CdTe solar cells
doi:10.1063/1.4926601 fatcat:4l64w5v3r5cbljumxxxquejalu