Reinterpretacja historii w Księgach Kronik. Przypadek króla Manassesa

Krzysztof Kinowski
2020 Collectanea Theologica  
doi:10.21697/ct.2019.89.4.05 fatcat:dvj6wwjwinhwhatop734trwdj4