CONOR - COhort NORway: historie, formål og potensiale

Per Magnus m.fl.
2011 Norsk Epidemiologi  
Korrespondanse: Per Magnus, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 23 40 82 11 Telefax: 23 40 82 52 E-post: per.magnus@fhi.no SAMMENDRAG CONOR (COhort NORway) ble startet for å finne årsaker til sjeldne sykdommer. Tanken er å samle inn eksponeringsdata flere år før sykdom utvikles. Eksponeringsdata hentes dels fra spørreskjemaer, dels fra analyser av blodprøver og dels fra informasjon som kobles til personfilen fra andre kilder. Informasjon om sykdom hentes fra
more » ... m sykdom hentes fra koblinger til sykdoms-og dødsårsaksregistre og fra selvrapporterte spørreskjemaopplysninger. Når blodprøver skal studeres benyttes nøstede case-kontrollundersøkelser. Prosjektet er en nasjonal ressurs, og skal benyttes når problemstillingene ikke kan studeres godt nok innen en enkelt regional helseundersøkelse. CONOR inngår i BIOHEALTH NORWAY som er en biobankplattform i den nasjonale satsingen i funksjonell genomforskning (FUGE). Artikkelen gir historikk og fremtidsperspektiver for CONOR. INNLEDNING Hensikten med artikkelen er å gi begrunnelsen for CONOR, en kort historikk og en diskusjon av hva vi kan bruke CONOR til i fremtiden.
doi:10.5324/nje.v13i1.312 fatcat:c5jjhgujyjfnxbk7uz2x5idnpu