Developing a Scale for Measuring the Expression of Gratitude

Arzu Araz, Canan Erdugan
2017 Nesne Psikoloji Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı, kişilerin minnettarlık duygusu deneyimlemeleri sonrasında, ikili etkileşimlerinde kendilerine o duyguyu yaşatan kişiye minnettarlıklarını nasıl ifade ettiklerinin ölçümünde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda madde havuzu oluşturmak amacıyla 21 kişinin katıldığı bir önçalışma ve sonrasında da iki çalışma gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma kapsamında (N=281) minnettarlık duygusu dışavurum tarzlarını belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör
more » ... ımlayıcı faktör analizi sonuçları, önsel olarak öngörülen bazı dışavurumların bir araya geldiğini bazılarının da ayrıştığını göstermiştir. Minnettarlık duygusunun dışavurumuna ilişkin analiz sonucunda ortaya çıkan 3 alt ölçekle ile ilgili değerler, iç tutarlık ve güvenirlikleri ile ölçüt bağıntılı geçerliklere ilişkin bulgular, ortaya çıkan minnettarlık dışavurum tarzlarının geçerliği ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar sunmaktadır. İkinci çalışma (N=406) kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonrasında, minnettarlık duygusunun dışavurumu için açımlayıcı faktör analiziyle ulaşılan üç faktörlü yapının doğrulandığı görülmüştür. Bulgular Minnettarlık Dışavurum Ölçeği yapısının üç bileşenli, tek faktörlü olduğuna; bireylerin minnettarlık dışavurumlarının değerlendirilmesinde alt ölçek puanlarının hem ayrı ayrı hem de toplam ölçek puanı olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir. ABSTRACT The aim of this study is to develop a scale that can be used to measure expressions of gratitude feelings toward the person on target. For that purpose, a preliminary study with 21 people was conducted to create an item pool. Then, two separate studies were conducted. In the first study (N=281), to determine general gratitude expression styles, an Exploratory Factor Analysis (EFA) was applied. The results of the EFA indicated that some of the expression styles came together as expected and some of them separated and, finally three subscales were determined. The findings of the Gratitude Expression Scale supported internal consistency, test retest reliability and criterion validity of the scale. Moreover, the Confirmatory Factor Analysis (CFA) in the second study (N=406) confirmed the factorial structure of the Gratitude Expression Scale emerged in EFA. In other words, the findings of the second study supported that the Gratitude Expression Scale has three subscales and one factor structure (i.e., total score). In sum, both subscale scores and total score can be utilized separetly in future studies.
doi:10.7816/nesne-05-11-04 fatcat:ckucp545dja75askn2apxcbqgy