KOLEKTIVNO I POJEDINAČNO JAMSTVO, KEFALET-DEFTERI I REGISTRACIJE KEFALETA U DOKUMENTIMA U BOSNI OSMANSKOG PERIODA Sažetak Kefalet-defteri kolektivnog jamčenja

Anali Ghb
2014 ANALI GHB   unpublished
U radu se govori o terminima jamčenje ili garancija na način kako su korišteni u osmanskim registracijama. Potom se govori o vrstama registracija: pojedinačnim i kolektivnim, kao i o proceduri registriranja kefaleta na osmanskim sudovima. Obrađeni su, uz navođenje primjera, opis i upotreba pojedinih termina karakterističnih za pojam jamstva odnosno garancije. Posebna pažnja je posvećena kolektivnim kefaletdefterima ili defterima kolektivnog jamstva kao faktoru čuvanja opće sigurnosti čiji
more » ... i i način registriranja predstavljaju, prije svega, praksu karakterističnu za krajišta kao što je Bosanski ejalet. Radi ilustracije kolektivnih kefalet-deftera pored ranije obrađenih deftera Mestvicine kefilleme iz 1257./1841. godine i kršćanske kefilleme iz 1202./1788. godine, dat je pregled i opis i brojnih drugih tradicionalno vođenih kefalet-deftera prije svega, detaljno, iz 1565. godine, potom je ukazano na praksu međusobnog jamčenja begova, baša, aga, imama i na jamčenje tih pretpostavljenih za njihove pratioce, tj. sluge. Također je dat i osvrt na defter-kefilleme janičara baša iz 1181./1768. godine, mješovita kefillema iz sela Osinići, džemat Pazarić, iz 1231.-32./1816.-17., kolektivni kufela-defter iz 1213./1796.-97. iz mahale Ašik Memijine, Bagdadijine i zimmija iz sela Crnotine, defter jamčenja mahale Nedžzade nastalog povodom neke kavge na Palama godine 1248./1832. i drugi. Pored gore opisanih kefalet-deftera govori se i o drugoj grupi kolektivnih kefalet-deftera koji su bili vezani za esnafske korporacije i za međusobne garancije u pogledu učestvovanja u ekonomskom privređivanju u određenoj sredini. Najstariji poznati primjer te vrste je kolektivni defter iz 1565. godine registriran u sidžilu sarajevskog suda, a odnosio se na područje Sarajbosne. Međutim, vrlo je vjerovatno da je ta praksa registriranja kolektivnih deftera vođena od samog početka osnivanja šerijatskog suda, pa čak i prije formiranja sudske mahkeme, dovođenjem kadije i uspostavljanjem kadijske službe. Daju se informacije i o tome da je u pogledu obavljanja jamčenja, zaštite reda i poretka vladajućeg sistema osmanskim zabitima, a posebno janičarskom agi i njegovom zamjeniku kul-ćehaji od strane Porte bio dodijeljen, bilo kao kul-ćehaji bilo kao bivšem agi kul-ćehaji/kul-ćehaji esbek, visok stupanj odgovornosti i obaveze u smislu procjene općeg stanja, ocjene relacija među raznim grupama. On je na osnovu informacija što su mu dostavljane s Porte provjeravao stanje i inicirao poduzimanje neophodnih mjera u skladu sa naredbama. ANALI GHB 2014; 43 (35) Termini izvedeni od korijena K F L ‫ﻛﻔﻞ‬ upotrijebljeni u časnom Kur'anu Kao što je općepoznato, termini izvedeni od korijena K F L preuzeti su iz islamske šerijatske prakse i uklopljeni u potpunosti u osmansku pravnu praksu. U osnovnim značenjima izvedenim od glagola kafala/‫ﻛﻔﻞ‬ i njihovoj primjeni u kur'anskim ajetima nalazi se temelj za razumijevanje kasnije primjene tih pojmova u islamskom šerijatskom pravu kako u periodu kada su bile dominantne i vodeće dinastije Emevija, Abasija i Seldžuka tako i u osmanskom razdoblju u kojem je primjenjivana islamska šerijatska pravna praksa hanefijske provenijencije. Stoga se ovdje kao primjer navode ti ajeti i oblici izvedeni iz navedenog korijena koji su u njima upotrijebljeni: Yakfulu: 3 ‫ﻳﺨﺘﺼﻤﻮﻥ‬ ‫ﺍﺫ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻛﻨﺖ‬ ‫ﻭﻣﺎ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ‬ ‫ﻳﻜﻔﻞ‬ ‫ﺍﻳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻗﻼﻣﻬﻢ‬ ‫ﻳﻠﻘﻮﻥ‬ ‫ﺍﺫ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻛﻨﺖ‬ ‫ﻭﻣﺎ‬ Yakfuluhu: 4 ‫ﻳﻜﻔﻠﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺩﻟﻜﻢ‬ ‫ﻫﻞ‬ Yakfulunahu: 5 ‫ﻳﻜﻔﻠﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﻴﺖ‬ ‫ﺍﻫﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺩﻟﻜﻢ‬ ‫ﻫﻞ‬ Akfilniha: 6 ‫ﺍﻛﻔﻠﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻘﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﻧﻌﺠﺔ‬ ‫ﻭﻟﻰ‬ ‫ﻧﻌﺠﺔ‬ ‫ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ‬ ‫ﺗﺴﻊ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﺧﻰ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻥ‬ Kaffalaha: 7 ‫ﺯﻛﺮﻳﺎ‬ ‫ﻭﻛﻔﻠﻬﺎ‬ U djelu Umdetu-l-Huffaz stoji: "Ovo je stavljeno sa određenim ublaživanjem (tj. bez tešdida) u odnosu na smisao da je Jahja preuzeo obavezu o njoj i da je čuvao od svega što bi joj nanijelo zlo i preuzeo je obavezu u onom što se nje tiče, a (pročitano je) sa tešdidom sa sudbinskim udjelom/nasib Zekerijaa u odnosu na pojam da ga je Uzvišeni Allah učinio kefilom/garantom po prethodnom značenju u riječima Uzvišenog Akfilniha/daj da ja o njoj brinem, tj. učinio ga je jamcem i garantom njoj. 8 Iz navedenog se vidi da termini yakfulu, yakfuluhu, yakfulunahu, akfilniha, kaffalaha u svim citiranim ajetima znače preuzimanje brige i obaveze sa potpunom odgovornošću u smislu osiguranja hrane i odjeće, obrazovanja kao i u smislu zaštite u svakom pogledu.
fatcat:wyokeypffrgetp2fkluzrkqaey