Nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad samorządem komorniczym w nowej ustawie o komornikach sądowych

Piotr Rączka
2019 Studia Iuridica Toruniensia  
doi:10.12775/sit.2018.015 fatcat:q4uy7356fncsze22h4fpyh3cve