BULLYING IN SCHOOL – PREVENTION AND INTERVENTION STRATEGIES

Luminița Mihaela Drăghicescu, Ioana Stăncescu
2019 Revista de Pedagogie  
In a world that seems to lose its axiological landmarks, in which conflicts and aggressiveness are present at any level of society, in various forms, the school is no longer a safe and positive environment for either children or teachers. Bullying is a phenomenon that is implied into school life, having negative effects on the physical and mental health of children, on their personality, as well as on the quality of the educational process. In this context, through our study, we intend to
more » ... we intend to investigate the extent to which teachers, being aware of the seriousness of the actions subsumed by bullying, are intervening promptly, adopting a series of strategies to prevent and/or combat this phenomenon. At the level of the European Union and beyond, there is an obvious concern for preventing and limiting the school bullying. Consequently, through our investigative approach, in which we included a group of teachers from pre-university education, we also aim to identify the extent to which they are aware of the need for involvement, in order to promote a safe educational climate, to ensure the physical and emotional security of their students. The results of our research revealed a proactive attitude on behalf of the teachers, who were aware of the importance of their intervention for the development of harmonious relationships among students, for the training/development of their socio-emotional competences, as well as for diminishing/stopping bullying, through mediation, appropriate sanctions, effective collaboration with all the educational partners. Rezumat Într-o lume care pare că îşi pierde reperele axiologice, în care conflictele, violenţa, agresivitatea sunt prezente la orice palier al ansamblului societal, nici şcoala nu mai reprezintă, pentru copii şi profesori, un mediu sigur şi pozitiv. Bullyingul este un fenomen care s-a insinuat în viaţa şcolii, având efecte negative asupra sănătăţii fizice şi psihice a copiilor, asupra personalităţii acestora, precum şi asupra eficienţei şi calităţii procesului educaţional. În acest context, prin studiul de faţă, ne-am propus să investigăm măsura în care profesorii, conştientizând gravitatea acţiunilor subsumate bullyingului, intervin cu promptitudine, adoptând o serie de strategii de prevenire sau/şi de combatere a acestui fenomen. În condiţiile în care, la nivelul Uniunii Europene şi nu numai, există o preocupare evidentă pentru prevenirea şi stoparea bullyingului, prin demersul investigativ realizat, în cadrul căruia am inclus un grup de profesori din învăţământul preuniversitar, ne-am propus, de asemenea, să identificăm măsura în care aceştia conştientizează nevoia de implicare, de acţiune imediată, cu scopul de a promova un climat educaţional sigur, de a asigura securitatea fizică şi emoţională a elevilor lor. Rezultatele anchetei pe bază de chestionar au evidenţiat o atitudine proactivă a profesorilor, aceştia conştientizând importanţa intervenţiei lor pentru dezvoltarea unor relaţii armonioase între elevi, pentru formarea/dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale ale acestora, precum şi pentru diminuarea/stoparea acţiunilor subsumate bullyingului, prin mediere, sancţiuni adecvate, colaborare eficientă cu toţi partenerii educaţionali. Cuvinte-cheie: bullying, climat educaţional, competenţe socio-emoţionale, relaţii educaţionale, strategii de prevenire şi combatere a bullyingului.
doi:10.26755/revped/2019.2/107 fatcat:ea3ur6wdtzbmbdvjhgh3l7vi7y