Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Ανάλυση των ανδρικών απαντήσεων και σύγκριση μεταξύ των δυο φύλων: Μέρος δεύτερο

Κλειώ Πρεσβέλου, Αφροδίτη Τεπέρογλου
1980 Greek Review of Social Research  
doi:10.12681/grsr.557 fatcat:ou7rt43avvg2pm3e4wht6xhzsa