НОМИНАЦИЈА ЈАБУКЕ У РЕЧНИКУ СРПСКОХРВАТСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

Milan Ajdžanović
1970 ГОДИШЊАК ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ  
Рад се бави различитим дериватима којима се номинује плод дрвета јабуке забележеним у Речнику српскохрватскога књижевног језика. Иако се у Речнику даје укупно 125 речи које представљају називе за јабуку, творбеној и семантичкој анализи подвргнута је 91 којој се може одредити мотиватор или особина која је довела до номинације. Међу суфиксалним дериватима најзаступљнији су, у српском језику и иначе високопродуктивни, форманти -ача и -ка, док су међу особинама које су генерисале извођење
more » ... извођење најфреквентније оне које се тичу времена дозревања плодова и њихове конзумације те њихове боје.
doi:10.19090/gff.2018.2.233-244 fatcat:43tmhkst4rentkuybkreakpzei