Kard. Walter Kasper. Miłosierdzie klucz do chrześcijańskiego życia

Grzegorz Dziewulski
2015 Roczniki Teologiczne  
RECENZJE niają postawę wiary wobec Jezusa z Nazaretu. Po trzecie, z pożytkiem dla każdego czytelnika -i tego zainteresowanego zagadnieniami naukowymi, i tego zainteresowanego przede wszystkim spojrzeniem wiary -zaprasza do zmierzenia się z pytaniem o znaczenie historii Jezusa dla niego samego. Doskonała szata językowa, pozwalająca zasmakować biegłości filologicznej Autora, sprawia zaś, że lektura ponad 500-stronicowej publikacji nie tylko że nie jest jakimś trudem, lecz staje się intrygującym
more » ... szukiwaniem. Dodajmy, że ułatwia to starannie opracowana strona graficzna i korekta tekstu (prawie nie spotyka się błędów, a bardzo nieliczne są naprawdę mało istotne), które czynią lekturę tej książki prawdziwą przyjemnością. Czy można wskazać jakieś braki? Zdaniem piszącego te słowa dwa warte są uwagi -zwłaszcza że chodzi o publikację, która zasługuje na miano istotnej dla polskiej kultury teologicznej. Pierwszy z braków ma charakter edytorski -załączone w aneksie cztery mapy są zbyt mało czytelne i nieuwzględnione w spisie treści, a są wielce pomocne w lekturze. Drugi dotyczy treści przedstawionej w omawianej publikacji. Jakimś brakiem jest pominięcie głębszej analizy przypowieści o niegodziwych rolnikach, o której jedynie się wspomina, a która przecież ma szczególne znaczenie tak z punktu widzenia historycznego, jak i chrystologicznego. Ponadto Autor nie podjął się omówienia problematyki chrystofanii opisanych na kartach Ewangelii, zatrzymując się na ogólnym przedstawieniu zagadnienia chrystofanii i znaku pustego grobu oraz analizie najstarszych pozaewangelicznych świadectw o chrystofaniach. Wydaje się, że dodanie rozdziału podejmującego tę tematykę czyniłoby omawianą publikację jeszcze doskonalszą. Wskazane powyżej uwagi w niczym nie ujmują kapitalnego znaczenia książki A. Paciorka. Jeśli mówi się, że nie ma dzieł doskonałych, to przecież zarazem są takie, które czyta się z trudem, i takie, które napisane z pasją pozwalają czytelnikowi smakować treść. Omawiana publikacja to ten ostatni gatunek. Ks. Paweł Borto Instytut Teologii Fundamentalnej KUL Kard. Walter KASPER. Miłosierdzie klucz do chrześcijań skiego życia. Przeł. R. Zajączkowski. Poznan´: Wyd. Ś więty Wojciech 2014 ss. 269 (Tytuł oryginału: Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums − Schlüssel christlichen Lebens. Freiburg im Breisgau−Basel−Wien 2012). Osoba kard. Waltera Kaspera (ur. 1933) nieobca jest polskim wierzącym, czy to z racji publikacji Rzeczywistość wiary (1979), Jezus Chrystus (1983), Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół (2005) czy też wygłoszonego na konsystorzu 24.02.2014 r. referatu, w którym m.in. postuluje rozważenie możliwości dopuszczania do Komunii św. osób rozwiedzionych żyjących w powtórnym, niesakramentalnym ROCZNIKI TEOLOGICZNE 62:2015 z. 9
doi:10.18290/rt.2015.62.9-13 fatcat:5rjrep7b7jbe5hpaz5g6x3ama4