Ung voksen med Revmatoid Artritt

Mari Hellesen Birkeland, Anneli Knudsen Marsfjell, Ragna Stalsberg
2011 Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Bakgrunn: Livet som ung med Revmatoid artritt (RA) kan v&aelig;re krevende. &Aring; studere unge voksne RA-pasienter som opplever velv&aelig;re, antas &aring; kunne gi nyttig kunnskap om mestringstrategier.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><em style="mso-bidi-font-style:
more » ... i-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Hensikt<span style="text-decoration: underline;">:</span> &Aring; beskrive unge voksne RA-pasienters utfordringer, og utforske mestringsstrategier de bruker for &aring; opprettholde velv&aelig;re, b&aring;de generelt og ved ulik sykdomsaktivitet.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Metode<span style="text-decoration: underline;">:</span> Fokusgruppeintervju med fire personer med RA i aldersgruppen 23-33 &aring;r. </span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Resultat<span style="text-decoration: underline;">:</span> Legitimering av egen sykdom overfor jevnaldrende er utfordrende, s&aelig;rlig fordi fritidsaktiviteter ses som viktig. For &aring; opprettholde velv&aelig;re, ser de sykdomserfaringene som noe positivt som kan benyttes i andre sammenhenger, de prioriterer og setter grenser for hvilke aktiviteter de deltar i, de skifter bevisst fokus for &aring; glemme smerte og sykdom, tenker positivt, utnytter gode dager, finner nye mestringsomr&aring;der og bruker den sosiale st&oslash;tten de f&aring;r. </span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Konklusjon<span style="text-decoration: underline;">:</span> Unge voksne som opplever velv&aelig;re tross RA-diagnose har en tendens til &aring; framheve mulighetene framfor &aring; fokusere p&aring; begrensningene diagnosen gir</span></span></p>
doi:10.7557/14.1824 fatcat:vt77moocrnfr5juj6bt4ntxkra