Polityka dynastyczna cesarza Septymiusza Sewera (193-211 r.)

Krzysztof Królczyk
2018 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Streszczenie: Niniejszy tekst został poświęcony polityce dynastycznej prowadzonej przez cesarza Septymiusza Sewera, panującego w latach 193-211. W pierwszym okresie wojen domowych, które wybuchły po zamordowaniu Kommodusa, Sewer ofiarował godność młodszego współrządcy (cezara) namiestnikowi Brytanii -Klodiuszowi Albinowi. Było to jednak działanie obliczone na krótki okres, dopóki nie zostanie pokonany przeciwnik Sewera na Wschodzie -Pesceniusz Niger. Kiedy to nastąpiło, Septymiusz Sewer podjął
more » ... miusz Sewer podjął natychmiast aktywne działania zmierzające do ugruntowania nowej, założonej przez siebie dynastii. W tym celu cesarz ogłosił fikcyjną adopcję własnego rodu do gens Antoniniana, a następnie swojego starszego syna, Karakallę, uczynił młodszym rangą współrządcą z tytułem cezara (w 196 roku), co de facto oznaczało zerwanie przymierza z Albinem. Już po ostatecznym pokonaniu namiestnika Brytanii i zdobyciu przez Sewera pełni władzy w Cesarstwie Karakalla został mianowany augustem (w 198 roku); stał się zatem, przynaj-Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 47 (4)/2018, s. 181-201 http://dx.mniej nominalnie, równorzędnym władcą Imperium. Równocześnie w tym samym roku młodszy syn Sewera, Geta, otrzymał godność cezara, a w 209 roku tytuł augusta. Od tego też czasu aż do śmierci Sewera w 211 roku w Imperium Romanum panowało trzech augustów, po raz pierwszy w dziejach. Polityka dynastyczna prowadzona przez Septymiusza Sewera, silnie zespolona z prowadzoną przezeń polityką zewnętrzną, choć nie we wszystkich aspektach ostatecznie zakończona sukcesem, okazała się całkiem skuteczna: wykreowana przez Lepcytanina dynastia pozostała u władzy w Imperium Romanum aż do 235 roku. Abstract: This text has been devoted to the dynastic policy of the emperor Septimius Severus. Appointed emperor on April 9 th , 193, Septimius Severus immediately began to create his own dynasty. At the beginning of the civil war, he made Clodius Albinus, the governor of Britain, to be his co-ruler. When Niger was eventually defeated in the East, Severus resigned from cooperation with Albinus and started to promote his own family. First he made his elder son Caracalla as his co-ruler with the title of caesar ( AD 196). Two years later Caracalla was promoted to a full-fledged co-ruler (with the title of augustus) while Geta became a junior-rank co-ruler (with the title of caesar). In AD 209 Geta earned the title of augustus. Since then, three augusti, apparently equal in power, ruled together in the Roman Empire. The dynastic policy of Septimius Severus was quite effective as the dynasty he had initiated was in power in the Roman Empire until AD 235. Słowa kluczowe: Septymiusz Sewer, polityka dynastyczna, Cesarstwo Rzymskie.
doi:10.12775/klio.2018.056 fatcat:tpuns6si7bgwjdgllqrkwwgnpe