Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, pod red. E. Magiery, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Minerwa", Szczecin 2015, ss. 172

Edyta Głowacka-Sobiech
2016 Biuletyn Historii Wychowania  
doi:10.14746/bhw.2016.34.11 fatcat:qgoq5qliqnhoxpy5mgh3jajzbm