PRZEGLĄD SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Oliwia KHALIL-OLIWA, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
doi:10.29119/1641-3466.2018.117.14 fatcat:idpi6esgvjdexe4x5le33x7zxy