Εφαρμογή του blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα: μελέτη περίπτωσης στις θαλάσσιες μεταφορές

Ευθύμιος Αλέξανδρου Μελισσανίδης
2022
Τα logistics είναι ένας τομέας της παγκόσμιας οικονομίας που επεκτείνεται και αναπτύσσεται ένθερμα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, καθώς το εμπόριο σε όλο τον πλανήτη ανοίγει όλο και περισσότερο. Μαζί με τα logistics, η ναυτιλία, ο πιο σημαντικός από τους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων, έχει επίσης αυξηθεί, όχι μόνο σε όγκο, αλλά και σε πολυπλοκότητα, καθώς οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις απαιτούν πιο σύνθετα προϊόντα με μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων από σε όλον τον
more » ... μο. Έτσι, έχει προκύψει η ανάγκη για πιο απλουστευμένες και λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε αυτή τη μελέτη, ερευνούμε εάν η λύση σε αυτή την ανάγκη μπορεί να βρεθεί στην πρόσφατη τεχνολογική εφεύρεση του blockchain, μια μορφή κρυπτογραφικού συστήματος peer to peer exchange system για συναλλαγές, που χρησιμοποιείται κυρίως για κρυπτονομίσματα, αλλά και επεκτείνεται σε άλλους τομείς όπως των οικονομικών, του εμπορίου, της διαχείρισης, ακόμα και σε καλλιτεχνικές εφαρμογές. Παρουσιάζοντας μια εκτεταμένη σειρά επιστημονικών εργασιών σχετικά με την πιθανή εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain στα logistics, μαζί με μια εκτεταμένη παρουσίαση πληροφοριών για τις ίδιες τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές blockchain, προχωράμε στην παρουσίαση μιας πολύ σημαντικής περίπτωσης εφαρμογής blockchain στα logistics, μετατρέποντας τα bills of landing, ένα σημαντικό έγγραφο αποστολής σε ψηφιακά ασφαλή, επαληθευμένη και μεταδιδόμενη μορφή. Για να παρουσιάσουμε αυτήν την εφαρμογή, παρουσιάζουμε δύο διαφορετικές πλατφόρμες, την CargoX και την TradeLens, που κάνουν ακριβώς αυτό, και έτσι εξηγούμε πόσο γόνιμη και επωφελής μπορεί να αποδειχθεί αυτή η διαδικασία, η ψηφιοποίηση των BoL's για το κόστος αποστολής, την ασφάλεια και την αξιοπιστία
doi:10.26262/heal.auth.ir.340473 fatcat:p7g7qwwpfzhinaucdxlrg3vbem