DIGITAL IDENTITY CONSTRUCTION: CHALLENGES AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS

Liliya Morska
2020 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
МОРСЬКА Лілія -доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ Друга декада XXI ст. пережила сплеск у створенні та використанні інтерактивних цифрових носіїв інформації. Об'єднуючи традиційні засоби масової інформації (фотографії та рухомі зображення, музику та текст) і комп'ютерні й комунікаційні технології, цифрові медіа
more » ... ють певне розмивання меж між реальною й віртуальною реальністю, творцями та споживачами, запроваджуючи динамічне інтерактивне цифрове середовище, яке потребує нових теоретичних підходів, а також практичних методів розвитку і відповідного впровадження у повсякденне життя "цифрових тубільців". За таких обставин розвитку суспільства питання про ідентичність особи
doi:10.24919/2413-2039.10/42.198798 fatcat:ebk3nzuj3bhgffoz3a3jh7qu4e