Limbă, folclor. cultură. O grilă semitocă a motivului "drum"

Laura G. Spariosu, Sorin D. Vintilă, Ivana D. Ivanić
2018 Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  
Având în vedere prezența lexemului drum în numeroase expresii, scopul acestei lucrări este da a face o scurtă trecere în revistă a grilei semiotice a cuvântului în discuție. Intenția autorilor este ca, pornind de la conceptul de bază a termenului drum și a configurării acestuia în gândirea folclorică, să prezinte o imagine de ansamblu asupra segmentelor de bază referitoare la parcurgerea drumului, respectiv la realizarea călătoriei și repetarea acesteia prin ritual. La fel, sunt redate și
more » ... unt redate și explicate modalitățile prin care produsele culturale păstrează o anumită viziune și percepere a misticii drumului, precum și dimensiunile și scopul parcurgerii acestuia, confirmând (sau negând) atitudinea teoreticienilor, în cazul în care se constată că formele, reprezentările și acțiunile înrădăcinate în gândirea arhaică și-au păstrat funcțiile, importanța și influența asupra actelor fundamentale ale omului.
doi:10.19090/gff.2017.1.253-268 fatcat:ewdzxm44lzcltoi6u3hpu5y67q