Sources of Stress and the Coping Methods of Wheelchair Basketball Referees

Bahri GÜRPINAR
2015 Mediterranean Journal of Humanities  
The purpose of this study was to describe the main sources of stress and of coping strategies experienced by Turkish Wheelchair Basketball Referees. Referees in the wheelchair basketball leagues participated in this research. "Basketball Official's Stress Survey (BOSS)" was used as the data collection tool. The internal consistency coefficient of the questionnaire was found to be 0.77 for the 14 items.The survey was applied to 6 international and Class A, 25 Class A and 30 Class B level
more » ... , a total 61 referees in the mid-clinic of the season of 2011-2012. At the end of this research the highest average value was "Physical and Verbal Aggression Threat" (M = 2.32, Sd = 0.73) and the lowest average value was the "Existence of Others" (M = 2.11, Sd = 0.64) in the sub-dimensions of the stress resources of wheelchair basketball referees. When the 14 sources of stress in the BOSS are analyzed in detail, it can be seen that the most stressful situation was "Problem Working with Partner" (M = 2.93, Sd = 1.05) and the least stressful situation was according to these wheelchair basketball referees, "Giving Technical Foul". The most commonly employed coping strategies were respectively: Positive Cognitive Approach (M = 3,62, Sd = 0,74), Behavioral Approach (M = 2,44, Sd = 0,74) and Negative Cognitive Approach (M = 1,67, Sd = 0,55). Öz: Bu çalışmanın amacı Türk tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinin yaşadıkları stres kaynaklarını ve onlarla başa çıkma yöntemlerini açıklamaktır. Çalışmaya tekerlekli sandalye basketbol liglerinde hakemlik yapan hakemler katılmıştır. Basketbol Hakemleri Stres Anketi (BHSA) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anketin iç tutarlılık katsayısı 14 madde için 0,77 olarak bulunmuştur. Anket 6 uluslararası ve A, 25 A ve 30 B klasman olmak üzere toplam 61 hakeme 2011-2012 sezonu ara seminerinde uygulanmıştır. Araştırma sonunda en yüksek stres kaynağı alt boyutu "Fiziksel ve Sözel Saldırı Girişimi" (M = 2.32, Ss = 0.73) ve en düşük stres kaynağı alt boyutu "Diğerlerinin Varlığı" (M = 2.11, Ss = 0.64) olarak ortaya çıkmıştır. 14 stres kaynağı ayrıntılı bir şeklide analiz edildiğinde, tekerlekli sandalye basketbol hakemleri için en stresli durumun "Partnerle Problem Yaşamak" (M = 2.93, SD = 1.05) olduğu ve en az stresli durumun "Teknik Faul Vermek" olduğu görülmüştür. En çok kullanılan başa çıkma yöntemi ise sırasıyla "Olumlu Bilişsel Yaklaşım" (M = 3,62, Ss = 0,74), Davranışsal Yaklaşım (M = 2,44, Ss = 0,74) ve Olumsuz Bilişsel Yaklaşım (M = 1,67, Ss = 0,55) olarak ortaya çıkmıştır.
doi:10.13114/mjh.2015111381 fatcat:ywkrdvswurb7tiw5yng6pju56y