Tragikomedia absurdu. Elżbieta Bam Daniiła Charmsa (reminiscencje na marginesie Procesu Franza Kafki)

Agnieszka Baczewska-Murdzek
2017 Studia Wschodniosłowiańskie  
Słowa kluczowe: Charms, wolność, totalitaryzm, absurd egzystencji, strach Wśród rosyjskich dramaturgów pierwszej połowy XX wieku, zakotwiczonych w eksperymencie otwierających go dziesięcioleci 1 , Daniił Charms 2 (właściwie Daniił Iwanowicz Juwaczow, 1905-1941) zajmuje pozycję szczególną. Na czym owa wyjątkowość polega? Nie na tym przecież, że w zasadzie jego twórczość trafia do rosyjskiego widza i czytelnika około pół wieku po tym, jak autor Staruchy (Старуха, 1939) nadaje swym dziełom formę
more » ... tateczną. Zwalczanie literatury awangardowej w Rosji Radzieckiej na przełomie lat 20. i 30. było bowiem zjawiskiem powszechnym 3 .
doi:10.15290/sw.2017.17.01 fatcat:35ejyiqkznhy5dnompwtcfjnma