The Gospel Book in the Church-Slavonic tradition
Ewangeliarz w tradycji cerkiewnosłowiańskiej

Małgorzata Kurianowicz
2013 Studia Wschodniosłowiańskie  
doi:10.15290/sw.2013.13.06 fatcat:o6dtocxwvzchvl7fmexxymocke