El rol fonamental de l'alteritat a l'experiència humana

Gabriel Fernández Borsot
2017 unpublished
Resum: Si bé el sentit del «jo» (self) ha estat a bastament analitzat en una àmplia varie-tat d'escoles i disciplines, el sentit de l'«altre» no ha estat tan desenvolupat. La present comunicació defensa, amb el suport d'un ampli ventall de teories de la psicologia, la filosofia i la sociologia, així com de diversos elements de cosmovisions tradicionals, que el sentit de l'altre juga un rol essencial en l'experiència humana, amb valor proper al del «jo» (self). La comunicació classifica les
more » ... classifica les diferents formes de concebre l'alteritat en quatre categories ordenades per rellevància creixent, mostrant així el rol fonamental de l'alteritat en l'experiència humana. Finalment es dona una interpretació sobre la causa que el sentit de l'altre hagi estat negligit, i s'apunten les conseqüències d'aquesta negligència per a la filosofia. Paraules clau: alteritat, espiritualitat, ontologia relacional. The fundamental role of otherness in the human experience Abstract: Though the individual self has been extensively analyzed within a varied range of disciplines and approaches, the meaning and experience of the «other» has not been analyzed to the same extent. This communication aims to argue, with the support of a significant number of theories in psychology, philosophy and sociology, as well as with diverse elements of traditional worldviews, that the role of the «other» is fundamental in human experience, with similar value to that of the self. The communication offers a classification of the ways of conceiving alterity organized in four categories of increasing relevance for human experience. Finally a tentative explanation of the reasons of the neglect of otherness is provided and some consequences of this neglect are analyzed.
fatcat:kv4eyh3mzvhcjja67aulzjoc7u