LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKININ (GÜMÜŞHANE) REKREASYON POTANSİYELİ

SALİH BİRİNCİ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Bitki örtüsü ve hayvan varlığı ile ön plana çıkan halkın dinlenebileceği veya eğlenebileceği doğal alanlar tabiat parkı olarak ifade edilmektedir. Bu şartlara sahip sahalar gerek ülkemiz gerekse de dünyada çeşitli şekillerde koruma altına alınarak turizme açılmaktadır. Bu şekilde Türkiye'de değişik statülerde koruma altına alınarak turizme açılan sahalar içerisinde tabiat parkları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Orman ve Su İleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
more » ... tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen Limni Gölü'nün Gülez'in (1990) geliştirdiği yönteme göre rekreasyon potansiyeli değerlendirilmiştir. Yönteme göre park alanının sahip olduğu peyzaj değeri, iklim değeri, ulaşılabilirlik ve rekreatif kolaylıkları toplamından sahayı etkileyen olumsuz etkenler çıkarılarak tabiat parkının rekreasyon potansiyeli hesaplanmıştır. Gümüşhane İlinin Torul ilçesinde Zigana Köyü sınırları içinde kalan tabiat parkı, Gümüşhane şehir merkezine yaklaşık 40 km, Trabzon şehrine ise 65 km uzaklıktadır. Gölün yanı sıra doğal bitki örtüsü, yaban hayatı, kır meskenleri ve yayla yerleşmeleri gibi alternatif çekiciliklere sahip park alanında son yıllarda gelen ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve konaklayabilecekleri tesislerin varlığı tabiat parkının rekreasyon potansiyelini artırmaktadır. Ayrıca tabiat parkının yakınındaki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezinin yaz aylarında çim kayağı yapma imkânı sunmasının yanı sıra kamp ve karavan turizmi ile foto-safari gibi birçok sportif etkinliğe imkan tanıması tabiat parkı ve çevresinin rekreasyon potansiyeline katkı sağlamaktadır. Abstract Natural areas which are prominent with their flora and fauna where community can take a rest or have fun are expressed as nature park. The areas which gave such features are taken under protection in our country and in the world and are opened for tourism. Among the areas taken under protection in Turkey in different statues, nature parks are prominent. In this study the recreation potential of Limni Lake which was announced as nature park by Ministry of Forestry and Water Affairs Nature Protection and National Parks General Directorate in 2011 according to method developed by Gülez (1990) . According to the method negative factors affecting the area were removed from the total of the landscape value, climate value, accessibility and recreative easinesses of the park area in order to calculate the recreation potential of the park. The nature park located in Zigana village of Torul district of Gümüşhane province is 40km away from Gümüşhane city center and 65km away from Trabzon province. The existence of facilities in the park area (where visitors can stay and fulfill their daily requirements) which has alternative attractions other than its lake such as natural flora, wild life, rural residences and plateau settlements increase the recreation potential of the natural park. Besides Zigana Winter Sports Center allowing grass skiing in summer and also providing camp and caravan tourism and many sportive activities such as photo-safari contributes to recreation potential of the natural park and its surrounding. Bu çalışma 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu'nda (23-26 Mayıs 2016) Kemer (Antalya) özet metin olarak sunulmuştur.
doi:10.17719/jisr.20164622596 fatcat:byoke33as5dudadezofd4yqvzy