Being-towards-the-text (Gadamer and Derrida in misunderstanding)

Branko Romcevic
2013 Theoria Beograd  
APSTRAKT: U ovom tekstu analizira se susret Gadamera i Deride, koji se odigrao u okviru konferencije "Hermeneutika i dekonstrukcija" (1981). Mnogi smatraju da je to, zahvaljujući međusobnom nerazumevanju glavnih aktera, bio razgovor gluvih. Mimo takvih ocena, koje u većoj meri zamagljuju nego što otkrivaju prirodu i tok događaja, sam neuspeh njihovog dijaloga imao je i produktivnu stranu. Jer, u njegov sklop investirana je čitava mreža "dubinskih" afiniteta i averzija između hermeneutike i
more » ... strukcije, koja, izronivši tokom konferencije tek jednim delom na površinu, sadrži neke od najodsudnijih toposa dvadesetovekovne filozofije. Time se nagoveštava da je odnos između Gadamera i Deride značajan i nezavisno od uspešnosti njihovog dijaloga. U prvom delu ovog rada biće reči o okolnostima pod kojima se susret odigrao, potom će Gadamerov konferencijski tekst biti izložen i ispitan s obzirom na osnovne postavke njegovog sagovornika, da bi se u završnom delu pažnja usmerila na njihove konferencijske intervencije.
doi:10.2298/theo1302087r fatcat:a7lxuqqy4zdxrdpykff5t32q3u