The Role of Psalms in the Works of Clement of Alexandria
Role žalmů v díle Klementa Alexandrijského

Jana Plátová
2018 Studia theologica  
doi:10.5507/sth.2018.032 fatcat:c5t5bcpyifgrbk7poyonda53aq