Rob Melchers, De Beaufort. Geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876

Violet Soen
2015 Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis  
vergelijking te maken met andere werelddelen (zie bv. pp. 4, 124, 139, 247 en het besluit op p. 311). De diverse invullingen die aan de termen "Europa" en "Europees" gegeven worden, maakt het voor de lezer nog moeilijker om dergelijke claims te kunnen beoordelen: de auteurs beperken zich niet tot een geografische definitie en laten zich afwisselend wel en niet sturen door de voorstellingen van de door hen bestudeerde actoren. In dit opzicht is het uitkijken naar het laatste volume van Making
more » ... olume van Making Europe, dat een meer globaal perspectief zal innemen. Wel is het zonder meer een sterke kant van het boek dat ook in West-Europa minder gekende instellingen en plaatsen uitvoerig aan bod komen, zoals de Politechnika Warszawska en Zlin, de Moravische thuisbasis van het Bata schoenenimperium. Dankzij de brede, synthetische opzet, de toegankelijke schrijfstijl en de online beschikbare hulpmiddelen (zie www.inventingeurope.eu/education) lijkt het werk uitermate geschikt voor inleidende academische cursussen. Het biedt ook een goede basis om een verdere dialoog aan te gaan met onderzoekers die processen van Europese integratie en fragmentatie hebben onderzocht vanuit het standpunt van politieke en economische elites en daarbij de rol van technowetenschappelijke experts misschien te vaak uit het oog zijn verloren.
doi:10.18352/tseg.98 fatcat:kfsy4kuny5copcbt3pjmzresly