Abdominal Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Saptanan Venöz Varyasyonlar

Nuri Havan
2019 Ortadoğu Tıp Dergisi  
Purpose: To determine the distribution of the types of variations in the portal vein and vena cava inferior and its branches using advanced image processing techniques in contrast enhanced abdominal multislice computed tomography (MSCT) examinations. Methods: The study included 471 patients, comprising 254 males (53.9%) and 217 females (46.1%) with a median age of 53.7 ± 16.1 years, who underwent abdominal MSCT between April 2011 and December 2017. Results: Of 471 patients, 2 patients (0.4%)
more » ... variation of the inferior vena cava, 122 patients (25.9 %) had variation of the hepatic vein, 162 patients (34.4%) had variation of the renal vein and 138 patients (29.3%) had variation of the portal vein. Conclusion: It is of great importance to use MSCT prior to surgical procedures such as transplantation, in which vascular variations are predetermined, and to pay attention to variations during reporting of the examination. Ortadoğu Tıp Dergisi / Ortadogu Medical Journal ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 2019; 11(4): 484-489 485 ÖZ Amaç: Çalışmamızın amacı rutin intravenöz kontrastlı abdominal çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) incelemelerinde portal venöz sistemde, vena kava inferior ve dallarında varyasyon tiplerinin dağılımını ileri görüntü işleme teknikleri kullanarak belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2011-Aralık 2017 arasında abdominal ÇKBT çekilen ortalama yaşları 53,7 ± 16,1 olan 254 erkek (%53,9), ve 217 kadın (%46,1) olmak üzere toplam 471 hasta dahil edildi. Bulgular: 471 hastanın 2'sinde (%0,4) inferior vena kana varyasyonu, 122'sinde (%25,9) hepatik ven varyasyonu, 162'sinde (%34,4) renal ven varyasyonu ve 138 hastada (%29,3) da portal ven varyasyonu mevcuttu. Sonuç: Özellikle vasküler varyasyonların önceden bilinmesinin gerektiği transplantasyon gibi cerrahi işlemlerden önce abdominal ÇKBT çekilmesi ve raporlama sırasında varyasyonlara dikkat edilmesi çok önemlidir. Anahtar kelimeler: abdominal venöz varyasyonlar, hepatik ven, portal ven, inferior vena kava, renal ven, çok kesitli bilgisayarlı tomografi
doi:10.21601/ortadogutipdergisi.534636 fatcat:u4flypvwnrburpvilxo66ag2iq