Aristotelés o povaze a pohybu nebeské sféry I. Nebe jako tělesná podstata

Karel Thein
2019 REFLEXE  
Nebe jako tělesná podstata Karel Thein V celku Aristotelova díla zaujímají první dvě knihy spisu O nebi notoricky nejasné místo. Nejde jen o spory ohledně toho, zda patří do rámce zkoumání "celého kosmu", či pouze vykládají první z pěti živlů, jejichž povahou a pohybem se toto pojednání úžeji zabývá. 1 Jde rovněž o možnost či nemožnost sloučit výklad pohybu nebeské sféry, který zde Aristotelés nabízí, s řadou pasáží jiných spisů včetně XII. knihy Metafy ziky. Následující studie, rozdělená do
more » ... ie, rozdělená do dvou částí, 2 nahlíží tento problém z hlediska pojednání O nebi, jež aplikuje postupy přírodní filosofie na oblast, která se vymyká přímé zkušenosti a je dostupná jen vzdálenému pozorování. Čím se tato aplikace liší od jiných přírodovědných spisů, je Aristotelovo přesvědčení, že pohybující se nebeská sféra je garancí trvalé struktury světa a jako taková je látkovým, nicméně zcela dokonalým jsoucnem. Tento předpoklad, promítnutý do pojetí samostatně pohyblivého prvního tělesa (τὸ πρῶτον τι σῶμα či τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων), 3 jímž je nebeská sféra konstituována, je též důvodem
doi:10.14712/25337637.2019.1 fatcat:w5umgde4rjdxtnjrybhwt54psm