MOBİL REKLAMLARA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AYSUN KAHRAMAN, ESRA GÜVEN
2020 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
doi:10.18092/ulikidince.573628 fatcat:x5gzbzeb2zdqtes5injhrvgwwy