Comparison of Stroke Awareness Between Patient Relatives and Healthcare Professionals

R. Gökçen Gözübatık Çelik, Ayşe Yılmaz, Funda Küçükali Çarkı, Serap Altın, Eda Çoban, Songül Şenadım, Ayhan Köksal, Dilek Ataklı, Aysun Soysal
2020 Haseki Tıp Bülteni  
Öz Amaç: İnmeye yaklaşımda toplumun ve sağlık personellerinin farkındalığı hayati önem taşır. Bu çalışmada inme geçiren hasta yakınlarının ve sağlık personelinin (hekim dışı) bu farkındalıkta olup olmadığını ve akut inme sırasında hastaya doğru davranışı ne kadar gösterebildiğini karşılaştırmalı olarak araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Ağustos 2018-Kasım 2018 tarihleri arasında hastanemizde çalışan sağlık personeli, servislerimizde inme tanısıyla yatan/poliklinik takibi olan hasta yakınları;
more » ... hasta yakınları; inme hastasıyla karşılaşmamış toplum kaynaklı kişiler (kontrol grubu) gönüllük esasıyla çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleriyle beraber, araştırmacılarca hazırlanan inme bulguları/ acil yaklaşımları/risk faktörleri sorularının değerlendirildiği anket formu katılımcılara uygulanmıştır. Conclusion: In terms of stroke awareness, three groups had a high level of awareness about stroke. It was observed that the three groups did not have sufficient information of early treatment of stroke.
doi:10.4274/haseki.galenos.2019.5004 fatcat:4ua3unrf7bcmlpivp6xyvya2we