Epopulacija podeželskih območij in vplivi na infrastrukturo

Mathias Gutgesell
2006 Dela  
The model project of the Saxonian Westerzgebirge contains therefore 27 cities and communities of the rural districts Aue-Schwarzenberg, Vogtlandkreis, Stollberg und Annaberg. It is the most important aim of the model project to find new ways and creative solutions together with the actors and the affected subjects on site, in order to maintain important institutions of public life in spite of regressive population, changing consumer structures and smaller local finance averages' as well as
more » ... es' as well as preserve and build up living quality. DEPOPULACIJA PODEŽELSKIH OBMOČIJ IN VPLIVI NA INFRASTRUKTURO Izvleček Modelni projekt Westerzgebirge na Saškem obsega 27 mest in občin podeželskega območja Aue -Schwarzenberg, Vogtlandkreis, Stollberg und Annaberg. Glavni cilj modelnega projekta je poiskati nove poti ustvarjalnih rešitev skupaj z lokalnimi dejavniki, z namenom da bi kljub nazadovanju števila prebivalstva, spremenjene sestave potrošnikov in padca kupne moči ohranili pomembne javne ustanove ter kakovost življenja. Ključne besede: depopulacija, demografske spremembe, prebivalstvena prognoza, socialna infrastruktura, prostočasna infrastruktura, podeželje RAZPRAVE Dela 25 • 2006 • 133-146
doi:10.4312/dela.25.11.133-146 fatcat:3a2nlfmqtbbfpm4yjssyemj344