Comparison Between Simultaneously Recorded Amplitude Integrated Electroencephalography and Standard Electroencephalography in Neonates with Acute Brain Injury

Ayfer Akçay, Sanem Yılmaz, Sema Tanrıverdi, Özge Altun Köroğlu, Mehmet Yalaz, Nilgün Kültürsay, Sarenur Gökben, Hasan Tekgül, Gül Serdaroğlu
2015 Journal of Pediatric Research  
Ge liş ta ri hi/Re cei ved: 23.03.2015 Ka bul ta ri hi/Ac cep ted: 23.07.2015 1 Ümraniye Eğitim ve Öz ABS TRACT Amaç: Son yıllarda yenidoğan yoğun bakımı ünitesindeki gelişmelerle prematür bebeklerin hayatta kalma oranının artmasına rağmen, nörogelişimsel bozukluklar halen yaygındır. Beyin fonksiyonlarını elektroensefalografi (EEG) ile araştırmak, nörolojik morbidite için artmış risk taşıyan bebekleri saptamak için yardımcı olabilir. Bu çalışmada yenidoğan ensefalopati tanılı hastalarda eş
more » ... hastalarda eş zamanlı amplitüd EEG (aEEG) ve konvansiyonel EEG (cEEG) sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ege Üniversitesi, Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakımına yatırılan olası nörolojik hasar riski olabilecek ensefalopatili ve nörolojik hasarlı 52 (27 term/25 preterm) bebek prospektif olarak çalışmaya alındı. Olgulara 24-48 saat süreyle aEEG çekimi yapıldı. Amplitüd EEG kayıtları yenidoğan uzmanı tarafından Burdjalov skorlama sistemine göre değerlendirildi. Eş zamanlı olarak yapılan aEEG ve cEEG sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların eş zamanlı çekilmiş olan aEEG ve cEEG'leri karşılaştırıldığında, aEEG skoru (0-13 puan arası) ile cEEG gradeleri (grade 0-3) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Amplitüd EEG ile 15 olguda nöbet tespit edildi. Amplitüd EEG'de nöbet tespit edilen olguların 8'inde (%53) nöbet tespiti yapıldığı sırada klinik nöbet aktivitesi yoktu. Amplitüd EEG kaydı sırasında 11 nöbet gelişti ve bunun 7'si tespit edildi Aim: There are many risk factors that cause significant neurologic damage in term and preterm infants who need intensive care. For these patients brain injury prevention has become the main goal of modern neonatalogy. Observing brain functions with electroencephalography (EEG) in newborns may be helpful in determining patients who carry increased risk factors for neurologic morbidity. The aim of this study is to compare the results of the synchronous amplitude EEG (aEEG) and conventional EEG (cEEG) in cases with newborn encephalopathy. Materials and Methods: Fifty two newborns cases (27 term, 25 preterm) were included to Ege University, Faculty of Medicine Pediatrics Department Neonatal ICU with possible neurological risk, thus, with neonatal encephalopathy, neurologic disturbance, or severe respiratory distress syndrome (RDS). Amplitude EEG was performed for 24-48 hours. Amplitude EEG was assessed by a neonatalogist using Burdjalov scoring system. The results of simultaneously performed amplitude EEG and conventional EEG were compared. Results: The results of synchronous aEEG and cEEG were compared and there was significant difference between aEEG scores (between 0-13 points) and cEEG grade(grade 0-3) (p<0.05). Amplitude EEG detected seizures in 15 cases. No clinical seizure activity was noted in 8 (53%) of the cases during
doi:10.4274/jpr.07279 fatcat:fj6dx7u3lrcyxmphmf3yvemnzy