Biological role of tumor necrosis factor type α in physiology and pathophysiology
Biologiczna rola czynnika martwicy nowotworów α w fizjologii i patofizjologii

Anna M. Badowska-Kozakiewicz
2013 Menopause Review  
doi:10.5114/pm.2013.35071 fatcat:udboirj22rbkvjhuejygwkznda