Göçmen İşçilerin İSG Faktörlerinin İncelenmesi, Sonuçlar Üzerinde Tartışma ve Öneriler: Kapsam Belirleme Derlemesi

Cengiz AKYILDIZ, İ̇smail EKMEKCİ, Hüseyin BAŞLIGİL
2020 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
doi:10.30855/gmbd.2020.02.07 fatcat:3k4fmmdseredvbd645dybdc2si