LEGAL REGULATION PRINCIPLES OF STATE PROPERTY PRIVATIZATION: NEW APPROACHES AND ECONOMIC VIABILITY
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА: НОВІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

N.O. Herasymenko
2016 Економіка та право  
Ключові слова: приватизація, державне майно, еконо мічний суверенітет, принципи прозорості та від критості, електронний аукціон, радник. © Н.О. ГЕРАСИМЕНКО, 2016 УДК 346.1 Н.О. ГЕРАСИМЕНКО, канд. юрид. наук, науковий співробітник Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України, м. Київ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА: НОВІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
doi:10.15407/econlaw.2016.01.072 fatcat:heswzeeicfbtvm2wu7rciuklay