Najnowsza pozaparlamentarna propozycja konstytucyjna – "Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" ogłoszony 11 listopada 2018 r

Jerzy Kuciński, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
2019 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Najnowsza pozaparlamentarna propozycja konstytucyjna -"Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" ogłoszony 11 listopada 2018 r. Słowa kluczowe: konstytucja, projekt konstytucji, zmiana konstytucji, prezydencki system rządów Streszczenie 11 listopada 2018 r., w setną rocznicę odzyskania w 1918 r. niepodległości przez Polskę, został ogłoszony "Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" (pisownia oryginalna), jako projekt środowiska ZPP/WEI (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz think
more » ... anku Fundacja Warsaw Enterprise Institute), opracowany pod kierownictwem prof. Roberta Gwiazdowskiego. Jest to całościowy projekt nowej konstytucji, składający się ze 184 artykułów zgromadzonych w siedemnastu rozdziałach, do którego zostało dołączone trzynastostronicowe uzasadnienie. Za cechę charakterystyczną projektu należy uznać to, że zawiera on propozycje rozwiązań świadczącym o dosyć konsekwentnym opowiedzeniu się jego twórców za wprowadzeniem w Polsce prezydenckiego systemu rządów. Projekt w wielu swych propozycjach rozwiązań różni się od unormowań obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r. Dotyczy to zwłaszcza katalogu zasad ustroju państwa, statusu prawnego jednostki w państwie i gwarancji tego statusu, źródeł prawa, władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej, organów spoza systemu podziału władz, samorządu terytorialnego, finansów publicznych. Niektóre z istotnych ustrojo-1 ORCID ID: 0000-0001-5003-8670, profesor, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2019/3 wo propozycji rozwiązań zawartych w projekcie zasługują na pozytywną ocenę, więcej jednak ma charakter dyskusyjny lub wywołujący uwagi krytyczne. Nie wydaje się więc, aby projekt mógł być uznany za doskonalszy od obowiązującej Konstytucji. Ponieważ jednak znajdują się w nim niektóre rozwiązania, których przyjęcie mogłoby pozytywnie wpłynąć na bardziej sprawne i efektywne funkcjonowanie mechanizmu państwowego, to zasługiwałyby one na wzięcie pod uwagę i uczynienie przedmiotem dyskursu politycznego, a w rezultacie ewentualnie za pożądane elementy polskiej ustawy zasadniczej -w przypadku dokonywania w niej zmian. Abstract The latest extraparliamentary proposal regarding the draft of the constitution of the Republic of Poland -"Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" announced on 11 th november 2018
doi:10.15804/ppk.2019.03.10 fatcat:vwfq3rklz5esrc6xg4oujqqxeq