IMPACT OF SOFT POWER ON TRANSFORMATION OF FREE WILL
Влияние «мягкой власти» на трансформацию свободы воли

Ellina S. Belikova
2015 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Kul turologiya i iskusstvovedenie  
doi:10.17223/22220836/20/12 fatcat:qhn23lkc6bfpflyxuashk4ve7a