The imposing of sanctions related to the traffic offences for driving under the influence of alcohol in the Republic of Croatia

Damir Juras, Sandra Baresic, Nedjeljko Potkonjak
2017 Pravni Zapisi  
Apstrakt: U radu se razmatraju zakonodavstvo, slučajevi iz sudske prakse te statistički podaci o prometnim prekršajima i sankcioniranju vozača za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola. Zaključak autora je da je vožnja pod utjecajem alkohola izuzetno opasna za samog vozača, ali i za druge sudionike u prometu, te je zakonsku regulativu i sudsku praksu u izricanju kazni i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, cijeneći opću i posebnu svrhu prekršajnopravnih sankcija, potrebno
more » ... ja, potrebno ujednačiti i postrožiti. Ključne riječi: prekršajnopravne sankcije, prometni prekršaji, vožnja pod utjecajem alkohola, zabrana upravljanja motornim vozilom, zaštitna mjera. * Voditelj Službe za unutarnju kontrolu u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske 1 Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako povređuju ili ugrožavaju osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske i međuna-7 Kategorije vozila propisane su odredbama čl. 217. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, (nastavno: ZSPC), Narodne novine, br. 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, pri čemu u B kategoriju spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije
doi:10.5937/pravzap0-13417 fatcat:pf62ktijtbcyffjfa7iczovhci