Öfversikt öfver de större bankernas ställning den 31 Mars 1916

1916 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3437600 fatcat:ckleqzzn6ngl3ppbngd3vv3pty