Effects of magnetized water treatment on growth characteristics and ion absorption, transportation, and distribution in Populus × euramericana 'Neva' under NaCl stress

Xiumei Liu, Fengyun Ma, Hong Zhu, Xuesong Ma, Jianyao Guo, Xiao Wan, Lu Wang, Huatian Wang, Yanping Wang
2017 Canadian Journal of Forest Research  
doi:10.1139/cjfr-2016-0460 fatcat:2u2yzgt7vfaybjbb36h5uswonq