Inženiera, uzņēmēja, skolotāja Jāņa Baumaņa (1878–1945) mūža veikums

Lāsma Gaitniece, Alīda Zigmunde
2019 Inženierzinātņu un augstskolu vēsture  
Raksts veltīts inženierim, pedagogam un vienam no Liepājas pilsētas pašvaldības vadītājiem Jānim Baumanim, kurš augstāko izglītību ieguva ne tikai Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), bet arī elektroenerģijas (elektrības) augstskolā «Ecole supérieure d'electricité» Parīzē, Francijā. Jāņa Baumaņa biogrāfija liecina, ka viņš bijis mērķtiecīgs, nav baidījies jaunu izaicinājumu, kā arī vairākkārt sevi veiksmīgi pierādījis uzņēmējdarbībā, dibinot un sekmīgi vadot uzņēmumus. Minētās īpašības
more » ... ās īpašības raksturo Jāni Baumani arī kā Liepājas pašvaldības vadītāju, taču vēlme uzņemties iniciatīvu dažādu tolaik vēl pārdrošu ideju realizēšanā augstajam amatam bijusi traucējoša, tādēļ viņš pilsētas vadībā bija vien nepilnu gadu. Atkāpjoties no pašvaldības vadītāja amata, viņš Liepāju pameta un devās uz Rīgu, kur strādāja firmā un pievērsās pedagoģiskajam darbam. Raksta mērķis – apkopot Jāņa Baumaņa dzīves gājumu un atklāt viņa veikumu dažādās darbības jomās.The article is devoted to engineer, teacher and one of mayors of Liepāja City Municipality – Jānis Baumanis – who obtained university education not only at Riga Polytechnic Institute (RPI), but also at the University of Electricity (Ecole supérieure d'electricité) in Paris, France. The biography of J. Baumanis shows that he has been purposeful, feared no challenge and has repeatedly proved himself as entrepreneur establishing and successfully managing companies. These qualities also describe J. Baumanis as the Mayor of Liepāja City Municipality, but the desire to take initiative in implementing various, brave at that time, ideas were interfering, thus he held the position less than a year. After resigning, he left Liepāja city for Riga, where he worked for a company and turned to pedagogical work. The aim of the article is to summarize the life of J. Baumanis and to discover his achievements in various fields of activity.
doi:10.7250/iav.2019.004 fatcat:ba2ayynlj5h5hbxbqh7fsdjjza