Improving the culture of performing competitive compositions by young gymnasts through the use of non-traditional means of training
Підвищення культури виконання змагальних композицій юними гімнастками за рахунок використання нетрадиційних засобів підготовки

Vasyl Sutula, Alfiya Deyneko, Olha Riabchenko
2019 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Мета: розробити та оцінити ефективність методики підвищення культури виконання юними гімнастками змагальних композицій за рахунок використання в тренувальному процесі нетрадиційних засобів підготовки. Матеріал і методи: у досліджені прийняли участь 12 спортсменок 8-10 років, які займаються художньою гімнастикою. Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи, характерні для теоретичних та прикладних досліджень у сфері фізичного виховання і спорту. Аналіз літературних джерел
more » ... них джерел здійснено для виявлення особливостей використання допоміжних (нетрадиційних) засобів у процесі формування культури рухів юних гімнасток. Педагогічні методи (тестування, експеримент) застосовувались для оцінки рівня сформованості культури рухів у юних спортсменок на основі оцінки прояву їх координаційних здібностей. Методи математичної статистики використовувались для обробки експериментального матеріалу й оцінювання достовірності отриманих даних. Результати: за підсумками проведеного дослідження було виявлено, що застосування допоміжних (нетрадиційних) засобів в тренувальному процесі юних гімнасток сприяло не тільки активному розвитку координації їх рухів (орієнтування у просторі та часі, стійкості до збереження рівноваги тощо), а й дозволило підвищити рівень культури виконання ними базових елементів змагальних композицій, що позитивно відобразилось на результатах їх змагальної діяльності. Висновки: результати всього комплексу проведених досліджень свідчать про ефективність методики підвищення культури рухів у юних гімнасток за рахунок використання ними в тренувальному процесі нетрадиційних засобів. Ключові слова: художня гімнастика, юні гімнастки, тестування, нетрадиційні засоби, культура рухів.
doi:10.15391/snsv.2019-2.007 fatcat:hw7nz3wwa5aw3jztpdzmwxolsy