Ensenyar literatura amb el debat sobre la creació: dues propostes de lectura 1

Vicent Vidal
unpublished
La creació artística-literària, musical, pictòrica, fílmica...-és un dels eixos fonamentals sobre els quals gira la literatura contemporània. Els autors hi manifesten dubtes, patiments, desigs, opinions, admiració i rebuig. Fins i tot si és per lamentar la falta de llibertat que senten en parlar-ne: Sovint, no em sent lliure d'opinar. I ara no parle de política ni d'assumptes d'ètica o societat, sinó d'allò que més m'agrada: les arts. La gent no tolera opinions contràries o simplement diferents
more » ... implement diferents de les seues. Dir que tal obra de tal autor encimbellat et sembla fallida o insulsa o impostada o fins i tot indigerible no genera una conversa viva, d'intercanvi d'arguments i de matisos interpretatius, sinó cares de ressentiment o indignació, si no de burla (Baixauli, 2016, 94). Tanmateix, llegint llibres com La cinquena planta (Baixauli, 2014) o L'amant de Picasso (Simó, 2015), dues obres-novel·les?-que parlen de la creació en dos sentits ben diferents, tenim la sensació que els seus autors dubten, pateixen, desitgen, opinen, admiren i rebutgen, i que conviden els lectors a fer el mateix, lluny de sentir-se (o fer-los sentir) mancats d'aquesta llibertat a dir la seva sobre la creació. Parlar-escriure-sobre processos artístics suposa una observació crítica, una dosi de reflexió lenta i madurada i, fins i tot, una implicació en el fet creatiu que aboca, finalment, a la necessitat d'explicar-loo d'explicar-se'l. A través d'un repàs a la concepció de la creació en aquestes dues obres, mirarem d'oferir propostes genèriques que, des del punt de vista de la didàctica de la literatura, podrien ser útils per a fomentar en l'alumnat (especialment, de batxillerat i universitari) l'esperit crític i la participació activa en un debat engrescador sobre art i literatura.
fatcat:7m4vduswfvds5pcsijh44r5upm