Yeni Turistik Eğilimler: Antalya İli Örneği

Betül GARDA, Süleyman KARAÇOR
2016 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZ Günümüzde, gittikçe artan sayıdaki kişi, alışılmamış destinasyonlarda, adrenalini yükselten fiziksel ve zihinsel etkinliklere katılma arayışındadır. Bu yeni eğilimlere sahip turistler, yabancı olduğu bölgelerde yeniden keşfetmeyi ve kültürel değişimi yaşama fırsatı yakalayabileceği, heyecanlı ve orijinal tatilleri tercih etmektedirler. Dolayısıyla seyahat harcamalarının büyük bir kısmını bu yönde kullanma eğilimindedirler. Bu sebeple, turizm işletmelerinin etkinliğinin, değişen turist
more » ... ğişen turist beklentilerine göre çeşitlendirilen ürün yelpazesiyle artırılabileceği gözlemlenmektedir. Bu araştırmada, günümüzde, turistik tüketicilerin değişen beklentileri kavramsal çerçevede incelenmiştir. Ayrıca, yeni turist tipinin demografik ve sosyo-ekonomik yapılarının, tercih edilen turistik faaliyetlere etkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışma, turizm pazarlaması alanında yapılacak araştırmalara faydalı olması amacıyla hazırlanmıştır. ABSTRACT In the information age, an increasing number of people is seeking to participate the physical and mental activities, which raise the adrenaline in unusual destinations. Tourists in this trends are preferred the experience opportunity for having the exciting and original holidays to rediscover and cultural changes in the foreign regions. Therefore, a large portion of travel expenses are tend to use in this direction . For this reason, the effectiveness of tourism businesses can be enhanced by diversifying the range of products according to the expectations of tourists is observed. In this research, touristic consumers' changing expectations have been examined in a conceptual framework . In addition, this study investigated the effect of new tourists' demographic and socio-economic structures on the touristic activities. This implications highlight for the future researches in the tourism marketing.
doi:10.18657/yonveek.281977 fatcat:2hb3gakxkrbufdp66ejd2hiezy