ABRAHAM MASLOW UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ KURAMI İLE BİR FİLM ÇÖZÜMLEME DENEMESİ: « RATATOUILLE -

Esra TUNÇ KALEBAŞI
2020 Journal of International Social Research  
Öz Bu makale, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi üzerine odaklanmakta ve kendini gerçekleştiren bireyin özelliklerini incelemektedir. Maslow seçkinler üzerinde araştırma yaparak insanları neyin motive ettiğini anlamaya çalışmış ve daha sonra insanların belirli ihtiyaçları karşılama konusunda motive olduklarını belirtmiştir. Maslow'a göre bir ihtiyaç yerine getirildiğinde, kişi sonraki ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Maslow' un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, psikoloji ve iletişim alanlarında önemli
more » ... bir etkiye sahiptir. Bu etkiyi göstermek için, popüler bir animasyon filmi olan Ratatouille seçildi. Ratatouille filmi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı açısından çözümlendi. Pixar'ın bu filmi, toplumun yerleşik değerlerini ters yüz eden çalışmalardan birisi olarak görüldüğü için seçilmiştir. Bu analizle insanların ihtiyaçlarını gidermek için motive olduklarını göstermek amaçlanmıştır. Araştırmanın diğer amacı, kendini gerçekleştirme uğruna hangi adımların atıldığını göstermektir. Filmde, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, aşçı olmak isteyen bir farenin hayat hikâyesi ile sunuldu. Çalışmanın sonuçlarına göre, kendini gerçekleştiren kişinin özellikleri; etkili iletişim kurmak, kendine ve başkalarına değer vermek, sevilip sayılmak, yardımsever olmak, anlayışlı olmak, sabır ve sebat göstermek, asla vazgeçmemek ve problem merkezli olmaktır. İnsanların kendini gerçekleştirmesinde motivasyon ve cesaretin önemli faktörler olduğu ortaya konuldu. Çalışmanın bir başka sonucu da, aile içi iletişimin etkinliğinin iş hayatındaki başarıyı artırmasıdır. Anahtar Kelimeler: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Motivasyon, Kendini Gerçekleştirme. Abstract The article focuses on Maslow's Hierarchy of Needs and analyzes the characteristics of the self-realizing individual. Maslow searched the elite and tried to figure out what motivated people and then he stated that people are motivated to achieve certain needs. According to Maslow, when one need is fulfilled a person seeks to fulfil the next one. Maslow's Hierarchy of Needs has had a significant impact on the field of psychology and communication. To show this effect, a popular animated film, Ratatouille, was chosen. The Ratatouille film was resolved in terms of Maslow's hierarchy of needs. Pixar's film was chosen because it was seen as one of the works that reversed the established values of society. In this analysis it was aimed to demonstrate that people are motivated to go through their needs. It is the other purpose of the research to show which steps have been taken for the sake of self-actualization. In the film, the need for self-actualization was presented with the life story of the rat which wanted to be a cook. According to the results of the study, the characteristics of the self-actualized person are to communicate effectively, to value himself and others, to be loved and counted, to be helpful, to be understanding, to show patience and persistence, to never give up and to be problem-centered. Motivation and courage in people's self-actualization were found to be important factors. Another result of the study is that the effectiveness of communication within the family increases the success in business life.
doi:10.17719/jisr.2020.4041 fatcat:sbv5we422rae3m2apz5fxvefpi