O dwóch słowiańskich przekładach dialogu Ofiara Abrahama

Małgorzata Skowronek
2016 Slavia Meridionalis  
On two Slavonic translations of the Renaissance drama Abraham's sacrificeThe paper's main aim is to present two South-Slavonic translations of the Renaissance Greek drama Abraham's sacrifice (I Thysía toú Avraám) by Vincenzo Cornaro; the first one was made by the Serbian man of letters Vikentije Rakić (1750–1818) at the end of the eighteenth century, the second one – by Andrey Pop-Doynov Robovski (1801–1858), a Bulgarian priest, teacher and activist for autocephaly of the Bulgarian Orthodox
more » ... garian Orthodox Church. The different recep­tion and spread of the two translation was probably due to their various cultural contexts and literary value. Rakić's translation was widely disseminated in both printed editions and manuscript copies, two of which are described in detail in the present article. O dwóch słowiańskich przekładach dialogu Ofiara AbrahamaCelem artykułu jest ukazanie specyfiki dwóch południowosłowiańskich przekładów późnorenesansowego dialogu Ofiara Abrahama (Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ Vincenzo Cornaro), autorstwa Vikentije Rakicia (1750–1818), pisarza i tłumacza, oraz Andreja Pop-Dojnowa Robowskiego (1801–1858), kapłana, kaznodziei i działacza na rzecz autokefalii Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej. Powstałe w różnych okolicznościach kulturowych, o innych wartościach artystycznych, odmiennie były przyjmowane i rozpowszechniane. Przekład V. Rakicia trafił również do kopistów kodeksów rękopiśmiennych w pierwszej połowie XIX wieku.
doi:10.11649/sm.2016.011 fatcat:vqptwlqfbvemvan43mutsrz2zq