Koszty zewnętrzne transportu w Polsce

Barbara Pawłowska
2018 Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska  
Słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, transport, internalizacja kosztów zewnętrznych, polityka transportowa Wprowadzenie Problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego przed szkodliwym wpływem prowadzonej przez człowieka działalności gospodarczej to jedno z istotniejszych wyzwań współczesności. Zagadnienia te dotyczą wykorzystania zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych, niszczenia naturalnych siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt, wymierania gatunków czy
more » ... ania gatunków czy wreszcie zagrożenia całych ekosystemów. Z uwagi na związany ze wzrostem populacji ludzkiej wzrost konsumpcji zmiany te wpływają na zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz zdrowia i dobrobytu społeczeństw. Należy zdawać sobie Scientifi
doi:10.22630/pniks.2018.27.1.4 fatcat:4uumhyy75ba57inepcyzeyow5u