Statistiska undersökningar rörande filosofie kandidat- och licentiatexamina vid Upsala Universitet

A. Wirén, A. Wiren
1902 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3437124 fatcat:otcxoo5k2zdoxk6yp4j6ii5t3i