Stronsiyum Katkılı Biyocam ve Bakır Nanoparçacıklarından 3D Kompozit Yapı İskelesi Üretimi

Ayşe Özyuğuran-Arifoğlu
2018 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmada, çözücü döküm ve tanecik uzaklaştırma yöntemi kullanılarak, çok işlevli yapı iskelelerinin geliştirilmesi için ilgili iyonlarla biyoaktif cam (BG) / polimer 3D kompozit yapı iskelelerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Gözenekli yapıya sahip yapı iskeleleri başarıyla sentezlenmiş ve yapı iskelelerinin mikroyapısında iyi bir gözenek bağlantısının bulunduğu gözlemlenmiştir. Kompozit yapı iskelelerinin in vitro biyoaktivitesi; Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM), X-ışını kırınımı (XRD)
more » ... ve Fourier-Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopi (FTIR) ölçümleri ile teyit edilmiştir. Bunun dışında, terapötik iyonların salınımının; SBF (Simulated Body Fluid)'de kalma sürelerinin bir fonksiyonu olarak, stronsiyum ve bakır iyonları için sırasıyla 1.27-5.36 ppm ve 1.53-5.42 ppm aralığında değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuç yapı iskelelerinin, kemik dokusu rejenerasyonunun belirleyicisi olan SBF ortamına, stronsiyum ve bakır dozlarının kontrollü olarak verebileceğini göstermiştir. Abstract In this study, it was aimed to produce BG/polymer 3D composite scaffolds with relevant ions in order to develop multifunctional scaffolds by using salt template-partibakırlate leaching technique. The porous scaffolds were successfully synthesized and it was observed that there was a good pore interconnectivity maintained in the scaffold microstructure. In vitro bioactivity of the composite scaffolds was confirmed by Scanning Electron Microscopy, X-ray diffraction and Fourier-Transform Infrared Spectroscopy measurements. Furthermore, the release of therapeutic ions were determined as a function of immersion time in SBF, which was in the range of 1.27-5.36 ppm and 1.53-5.42 ppm for strontium and copper ions, respectively. This result indicated that the scaffolds can deliver controlled doses of strontium and copper toward the SBF medium that is the determinant for bone tissue regeneration.
doi:10.29109/gujsc.386381 fatcat:yvml4pcmkbbi7apgbxs32zr5qm